102 projekter bliver til virkelighed gennem Nordea-fondens ”Her gror vi-pulje”

29. maj 2024
Nordea-fondens ”Her gror vi-pulje”

Nordea-fonden har nu uddelt 62,4 mio kr. til grønne åndehuller og samlingssteder i danske byer. Blandt andet Blomsterfluer, Løbebiller og Mariehøns får bedre livsbetingelser, når projekterne i 57 kommuner er gennemført.

ILdsjælene bag projekterne har netop fået besked om, at de har modtaget støtte fra Nordea-fondens ”Her gror vi-pulje”, hvor biodiversitet og bæredygtighed er i fokus. Også her i Horsens er projekter blevet støttet.

På stenbroen i København får fodboldklubben Nørrebro United nu mulighed for at indrette et grønt samlingssted i en nedlagt skolegård til sine 2100 medlemmer. Og i Hurup i Nordjylland kan den lokale handelsstandsforening sammen med en lokal borgergruppe nu skabe ’Hurups vilde oaser’ – nye grønne byrum centralt i byen.

De støttede projekter fordeler sig bredt i landets fem regioner:

  • Region Hovedstaden: 22 projekter / 13,7 mio. kr.
  • Region Midtjylland: 25 projekter / 15 mio. kr.
  • Region Nordjylland: 13 projekter / 9,1 mio. kr.
  • Region Sjælland: 22 projekter / 13,7 mio. kr.
  • Region Syddanmark: 20 projekter / 10,7 mio. kr.

Natur´lige fællesskaber i udsatte boligområder

Projektet skal etablere natur, haver, uderum og biodiversitet hos boligorganisationerne ALBO, Andelsboligforeningen Beringsgaard, Lejerbo, Horsens Sociale Boligselskab og HAB af 1954 i Horsens, i alt 6.000 beboere i 16 afdelinger med flere udsatte boligområder. Der indgår drivhuse, bede, vandhuller, hegn, nyttehaver, hjemmehørende planter og frø, fuglehuse m.v., som sammen med en formidling via skiltning vil fremme biodiversitet og viden om denne. Hertil kommer forberedende workshops, aktiviteter og legepladser, som skal danne rammer om fællesskaber og inddrage og engagere beboerne, som er den primære målgruppe. Projektet forestås af Bo Trivsel, som er en fælles enhed for den boligsociale indsats i Horsens i samarbejde med lokale børne-og ungeinstitutioner, Horsens Sund By, Horsens’ Biodiversitetsambassadører og Grønne Nabofællesskaber, Horsens Kommune/Jobcenter Horsens m.fl.

Projektet er støttet med 1.000.000 kr.

Biodivers natur- /motionssti gennem kolonihaver

Projektet skal udvikle tre sammenhængende kolonihaveområder ud mod Horsens Fjord med henblik på biodiversitet og offentlig rekreativ benyttelse. Der indgår en 1.200 m lang sti gennem områderne med syv rastepladser med bænke, skulpturer, kvashegn, insekthoteller, frugtbuske, hjemmehørende planter/træer samt biodiversitetsbede, ni infotavler med formidling og fem trapper i det kuperede terræn. Der planlægges 16 åbne arrangementer, uddeling/byttemarked af frø/planter for besøgende og en kampagne, som inviterer offentligheden ind og inspirerer til biodiversitet i villahaver. Socialt åbnes nye rekreative muligheder for målgruppen, dvs. befolkningen i Horsens, herunder et nærtliggende alment boligområde. Projektet forestås af kolonihaveforeningen Langmarken 1916 i samarbejde med kolonihaveforeningerne Strandlyst og Strandfryd med ialt ca. 120 haver.

Projektet er støttet med 300.000 kr

Projekt have 23. Hf. Ålykke

Projektet etablerer et lille grønt område på en kolonihavegrund. Et uanvendeligt hus på den vandlidende 600 m2 kolonihavegrund skal fjernes, grunden drænes og et kontrolleret vådområde etableres omgivet af den for området oprindelige beplantning/vegetation. Endvidere anlægges en handikap- og børnevenlig gangbro med tilstødende udsigtsplateau med borde og bænke. Projektets målgruppe er kolonihavelejerne og lokalbefolkningen, foreninger, institutioner m.v., som får adgang til anlægget. Der vil blive formidlet med infotavler bl.a. til brug for skoler og børnehaver. Vådområdet og den naturlige frie beplantning vil tiltrække flora og fauna og styrke biodiversiteten. Samtidig vil området kunne danne ramme om lokale fællesskaber, læring, friluftsliv m.m. Projektet forestås af Haveforeningen Ålykke.

Projektet er støttet med 399.476 kr.