Disse lokale veje er spærret under E45 i Hedensted, Horsens og Skanderborg Kommune

8. juli 2024
Disse lokale veje er spærret under E45 i Hedensted, Horsens og Skanderborg Kommune
Ribevej i Hedensted Kommune er spærret under E45 fra 8. juli til 22. november. Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er i fuld gang med at forlænge de tunneler, der fører de kommunale veje under E45 mellem Vejle og Skanderborg. Få et overblik over hvilke veje, der er spærret.

Som en del af udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej er Vejdirektoratet i gang med at udvide de mange broer, tunneler og andre bygværker, så der kan blive plads til de ekstra spor.

Få et overblik over hvilke veje, der er spærret i de kommende måneder:

KommuneVejForventet periode for spærring i 2024
HedenstedRibevej
Ussingvej
8. juli – 22. november
7. juli – 9. december
HorsensVestervej
Kærgårdsvej
Grønhøjvej
8. juli – 1. november
maj – 29. august
15. august – januar (2025)
SkanderborgRisvej*
Sortholmvej
juli – 22. november*
marts – 30. august
*Der vil være et spor åbent med signalregulering

Bemærk: Der kan komme justeringer af tidspunkter

Vejdirektoratet har i samarbejde med kommunerne planlagt at dele arbejdet på de krydsende veje op i par og spærre dem på skift. På den måde bliver omkørselsruterne ikke alt for lange.

Trafikale konsekvenser

Arbejdet med at udvide tunnelerne betyder, at hastigheden på motorvejen bliver sat ned til 80 km/t, og køresporene bliver indsnævret, forbi de steder, hvor tunnelerne udbygges.

Det er dog særligt de lokale trafikanter, som bliver påvirket af arbejdet, da det er nødvendigt at spærre for adgangen under motorvejen for både bilister, cyklister og gående.

Det betyder, at de trafikanter, der færdes ad de kommunale veje, må benytte sig af omkørselsruter for at krydse motorvejen. Der vil være skiltet med spærring og omkørselsruter i områderne.

Senere kommer der yderligere fire tunneler og broer, som skal udvides, og hvor veje og stier skal spærres. Det gælder: Nørrehåbstien, stien ved Store Hansted Å, Lundumhedevej og Sneptrupvej. Vejdirektoratet udsender løbende varslinger.

_____

Læs mere om udvidelsen af E45 og hold dig opdateret på de trafikale gener, mens der bygges på trafikinfo.dk