Færre unge dør i trafikken: Historisk lavt tal for 2023

12. juni 2024
Færre unge dør i trafikken: Historisk lavt tal for 2023

I en glædelig udvikling viser Vejdirektoratets nye rapport, “Trafikulykker for året 2023”, at kun 14 unge mellem 18 og 24 år mistede livet i trafikken sidste år. Dette er det laveste antal nogensinde registreret for denne aldersgruppe. Rapporten understreger, at dette historisk lave antal er en milepæl i trafiksikkerhedsarbejdet.

En markant nedgang i trafikdræbte unge

I 2023 mistede 162 personer livet i trafikken, hvoraf kun 14 var mellem 18 og 24 år. Transportminister Thomas Danielsen udtrykker sin glæde over de positive tal: ”Det er meget glædeligt, at ulykkestallene fortsat er så lave, og det er ikke mindst glædeligt at se, at antallet af dræbte blandt de 18-24-årige nu er faldet til et historisk lavt niveau. Derfor er det også vigtigt, at vi fastholder arbejdet med trafiksikkerhed på alle niveauer.”

Hvad har ændret sig?

Tidligere har unge voksne udgjort en større andel af trafikdræbte. I 2016 døde 31 unge mellem 18 og 24 år i trafikken, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2023. To hovedfaktorer har traditionelt bidraget til de høje tal: manglende rutine og risikovillig adfærd.

Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet, forklarer: ”Unge mellem 18 og 24 år mangler stadig rutine i trafikken, og de udviser generelt mere risikovillig adfærd. De to ting har traditionelt været en giftig cocktail. Derfor er det også positivt, at der er sket et fald i antallet af trafikdræbte. Det skyldes især, at der er færre, der bliver dræbt i eneulykker og i personbiler.”

Unge er stadig overrepræsenterede

Selvom færre unge mister livet, er de stadig overrepræsenterede i ulykkestallene. I 2023 udgjorde de 18-24-årige 14 procent af de tilskadekomne, mens de kun udgør 9 procent af befolkningen. Foldberg Steffensen håber på fortsat forbedring: ”Unge mellem 18 og 24 år bliver stadig involveret i for mange ulykker, selvom vi nu ser en tendens til, at færre af dem kommer til skade. Forhåbentlig ser vi næste år tendensen brede sig, så endnu færre unge mellem 18 og 24 år generelt kommer til skade, når de færdes i trafikken.”

Flere kilometer, færre ulykker

Trods en stigning i antal kørte kilometer på danske veje i 2023, er antallet af trafikdræbte og tilskadekomne faldet. 162 personer mistede livet sidste år, hvilket er på niveau med gennemsnittet for de sidste fem år. Antallet af tilskadekomne er faldet med 10 procent sammenlignet med perioden 2018-2022, hvilket især skyldes færre let tilskadekomne.

Lavere hastigheder og højere sikkerhed

Nogle af de positive ændringer kan tilskrives lavere hastigheder på vejene, delvis som en effekt af højere brændstofpriser i 2022. Marianne Foldberg Steffensen bemærker: ”Vi ved, at der er en sammenhæng mellem gennemsnitshastigheder og antallet af personskader i trafikken. Når hastigheden falder, er der færre, der kommer til skade. Derfor kan den lavere hastighed også være en del af forklaringen på, at antallet af tilskadekomne i 2023 var på et rekordlavt niveau.”

Sikkerhed på motorveje

Motorvejene fortsætter med at være de sikreste veje. I 2023 var der kun 9 dræbte og 161 tilskadekomne på motorvejene, hvilket er det laveste antal nogensinde registreret. På trods af, at 35 procent af al trafik foregik på motorvejene, udgjorde de kun 5 procent af ulykkerne med personskade.

Cyklister og fodgængere halter bagefter

Selvom der er sket store forbedringer for bilister, viser rapporten, at cyklister og fodgængere ikke har oplevet samme positive udvikling. I 2023 mistede 30 cyklister og 32 fodgængere livet, og 817 cyklister samt 373 fodgængere kom til skade. Dette udgør 45 procent af alle dræbte og tilskadekomne.

Kilde: Vejdirektoratet – Trafikulykker for året 2023