Horsens Kommune modtager stor støtte til ny cykelstiforbindelse

26. juni 2024
Horsens Kommune modtager stor støtte til ny cykelstiforbindelse
Foto: Redaktionen

Horsens Kommune har netop fået tildelt 13.620.000 kroner fra cykelpuljen til etableringen af en cykelstiforbindelse mellem Egebjerg og Østbirk. Dette projekt er en del af en større udmøntning af midler fra cykelpuljen under Infrastrukturplan 2035, hvor i alt 226 millioner kroner fordeles til 64 kommunale cykelstiprojekter over hele landet.

Cykelstiprojekterne, der har modtaget støtte, er blevet udvalgt af Vejdirektoratet baseret på deres positive effekt på cykeltrafikken. Horsens Kommunes projekt er blandt de mange skolevejsprojekter, som får støtte for at sikre trygge og sikre cykelstier for skolebørn.

I alt er der blevet bevilget 126 millioner kroner til 34 skolevejsprojekter og 43,8 millioner kroner til 18 tværkommunale projekter. Støtten fra cykelpuljen kan udgøre op til 50 procent af anlægssummen for projekter på skoleveje og mellem kommuner, mens andre projekter kan få op til 40 procent i tilskud.

Denne omfattende investering i cykelinfrastruktur er en del af en tre milliarder kroners pulje til cyklisme, aftalt under Infrastrukturplan 2035. Forligskredsen bag planen har godkendt tildelingen af midlerne, og udmøntningen af midlerne er betinget af Finansudvalgets godkendelse.

Horsens Kommunes nye cykelstiforbindelse mellem Egebjerg og Østbirk er et vigtigt skridt mod at forbedre infrastrukturen for cyklister i kommunen, og projektet forventes at bidrage til øget sikkerhed og fremme bæredygtig transport i området.