Øget Kundetilstrømning til Andelskassen i Horsens: En Positiv Udvikling

23. maj 2024
Øget Kundetilstrømning til Andelskassen i Horsens: En Positiv Udvikling
Administrerende direktør i Andelskassen, Jan Pedersen

I februar præsenterede Danske Andelskassers Bank et historisk regnskab for 2023. Med en stigning i basisindtjeningen på 20,7 % offentliggør banken i dag et meget tilfredsstillende regnskab for 1. kvartal.

Danske Andelskassers Bank i Horsens har oplevet en markant stigning i kundetilgangen. Med en vækst på 20,7 % i basisindtjeningen for 1. kvartal 2024, som nu lyder på 61,8 mio. kr. sammenlignet med 51,2 mio. kr. for samme periode sidste år, viser banken en imponerende fremgang. Dette har resulteret i et resultat før skat på 77,5 mio. kr. mod 66,9 mio. kr. i 2023.

”Vi er i en tid, hvor verden og dermed den samfundsøkonomiske ramme fortsat er præget af usikkerhed. Her glæder vi os over en fortsat positiv udvikling. Det betyder, at vi kan følge vores vækststrategi,” siger administrerende direktør Jan Pedersen.

Rentestigninger og Øget Udlån Bag Fremgangen

Det flotte resultat er særligt påvirket af rentestigninger i 2023. Trods en afmatning på boligmarkedet har en positiv udvikling i bankens udlån ført til en stigning i renteindtægterne. I årets første måneder har banken budt velkommen til mange nye kunder i alle markedsområder, især i Horsens og København Nord, hvor der er åbnet nye rådgivningscentre i slutningen af 2023 og i starten af 2024.

”Den positive udvikling skyldes i væsentlig grad rentestigningerne. Samtidig spiller væksten i udlånet og den øgede kundetilgang også ind,” udtaler Jan Pedersen.

Vigtigheden af Personlig og Nærværende Rådgivning

Jan Pedersen påpeger, at bankens fokus på personlig og nærværende rådgivning er afgørende for dens udvikling og vækst. Kunderne værdsætter, at banken er en relationsbank, der tilbyder helhedsorienteret økonomisk rådgivning, der inkluderer forsikringer, pension og testamente.

”Det er vores helt klare billede, at der blandt både eksisterende og nye kunder fortsat er et stort behov for personlig og nærværende rådgivning. Vi mærker, at rådgivningen ikke blot handler om et konkret lån til bil eller bolig. Kunderne værdsætter, at vi er en relationsbank, der kommer hele vejen rundt om deres økonomi. At vi ser den lange bane og også tænker fx forsikringer, pension og testamente ind. Det skaber tryghed for kunden.”

Høj Arbejdsglæde og Kundetilfredshed som Vækstdrivere

Jan Pedersen understreger, at der er en direkte sammenhæng mellem regnskabstallene, høj kundetilfredshed og en arbejdsglæde, der ligger højere end branchen og danskerne generelt.

”Lige som sidste år har vi i samarbejde med Videncenter for God Arbejdslyst her i 1. kvartal fået målt arbejdslysten i hele organisationen. Sidste år var den høj, og i år er den endnu højere. Det glæder os, og vi ser resultatet som en del af den positive udvikling i banken – når vi har en god arbejdslyst, kan vi skabe en høj kundetilfredshed og også tiltrække nye kunder. Det er grundlaget for vækst, og det understreger, at medarbejderne er vores vigtigste ressource,” forklarer Jan Pedersen.

Forventninger til Fremtiden

Med det positive resultat for 1. kvartal fastholder Danske Andelskassers Bank forventningen til basisindtjeningen på 225-265 mio. kr. og resultatet før skat på 225-285 mio. kr.

Hovedpunkter fra Regnskabet for 1. kvartal 2024:

  • Resultat før skat på 77,5 mio. kr. mod 66,9 mio. kr. i 1. kvartal 2023.
  • Basisindtjeningen er steget med 20,7 % til 61,8 mio. kr. mod 51,2 mio. kr. i 1. kvartal 2023.
  • Egenkapitalforrentning før skat på 11,2 % p.a.
  • Høj kapitalprocent på 29,8 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,3 procentpoint.
  • Overdækning til NEP-krav på 9,3 procentpoint.
  • Nettogebyrindtægterne er faldet med 6,6 % til 67,1 mio. kr. mod 71,8 mio. kr. i 1. kvartal 2023.
  • Udgifterne til personale og administration er steget med 3,3 %.
  • Positive kursreguleringer på 24,0 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. i 1. kvartal 2023.
  • Nedskrivninger på 8,3 mio. kr. mod 8,9 mio. kr. i 1. kvartal 2023.
  • Stigning i udlånet på 6,9 % til 7.787 mio. kr. mod 7.285 mio. kr. pr. 31. marts 2023.