Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midt går sammen i ny fælles universitetsklinik

29. juni 2024
Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midt går sammen i ny fælles universitetsklinik
Med udnævnelse af fertilitetsklinikkerne i Horsens og Skive som samlet universitetsklinik styrkes klinikkernes forskning i mandlig og kvindelig fertilitet. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Fertilitetsklinikkerne på Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midt er sammen blevet udnævnt til universitetsklinik af Aarhus Universitet. Udnævnelsen anerkender og styrker hospitalernes forskning inden for mandlig og kvindelig infertilitet.

En blåstempling af den forskningsmæssige aktivitet og kvalitet. Sådan betegner de to lægefaglige direktører på Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midt den nye fælles universitetsklinik, som de to hospitalsenheder netop har fået udnævnt af Aarhus Universitet.

– Det er en stor anerkendelse at blive udnævnt som universitetsklinik. Det vidner om et meget højt fagligt niveau og dygtig forskning i både Horsens og Skive. Med universitetsklinikken samler og styrker vi Region Midtjyllands forskningsindsats på fertilitetsområdet – til gavn for både vores egne fremtidige patienter og ufrivilligt barnløse i resten af verden, vurderer lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, Hospitalsenhed Midt, og lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, Regionshospitalet Horsens.

Det er Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, som på baggrund af en international vurdering har udnævnt de to fertilitetsklinikker til en samlet universitetsklinik, som i øvrigt er den første af sin slags, der går på tværs af både afdelinger og hospitalsenheder.

Den nye universitetsklinik får professor Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive som overordnet leder og klinisk lektor Kirstine Kirkegaard fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens som souschef.

Udnævnelsen forpligter
Fertilitetsklinikkerne i Horsens og Skive står for fertilitetsbehandlingen af ufrivilligt barnløse i Region Midtjylland, og samtidig forskes der på begge klinikker i årsager til og behandling af fertilitetsproblemer.

I Skive har forskerne blandt andet fokus på, hvordan man bedst booster mænds sædkvalitet, håndterer DNA-skader og optimerer chancerne for, at befrugtede æg sætter sig fast i livmoderen, ligesom der forskes i at finde den optimale fertilitetsbehandling til patienter med endometriose. I Horsens har forskerne særligt fokus på forskning inden for sygdommene polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og præmatur ovarieinsufficiens, der kan forårsage kvindelig infertilitet, forbedring af dyrkningsmetoder og vurdering af befrugtede æg samt miljømæssige faktorers påvirkning af fertiliteten.

Forskerne på de to klinikker har samlet set opnået enestående forskningsresultater og er internationalt førende inden for forskning i kvindelig og mandlig infertilitet. Med udnævnelsen til universitetsklinik får de to klinikker nu bedre mulighed for at søge midler til deres forskning, ligesom udnævnelsen styrker klinikkernes mulighed for at rekruttere forskningstalenter.

– Udnævnelsen er en international anerkendelse af den forskning, vi allerede har udført i Horsens og Skive, men det er også en forpligtelse til at fortsætte aktivitetsniveauet og den meget høje standard. En universitetsklinik skal gennem fornyet vurdering hvert femte år, og det betyder selvfølgelig, at vi skal gøre os umage for at leve op til de kriterier, der følger med. Samtidig giver det nye, tværgående samarbejde os mulighed for at udvide størrelsen og antallet af vores forskningsprojekter, siger professor Peter Humaidan fra Hospitalsenhed Midts fertilitetsklinik på Regionshospitalet Skive.

Fortsat forskning er afgørende
Ufrivillig barnløshed påvirker over 180 millioner mennesker verden over, og fødselsraterne falder støt. I Danmark oplever op mod 20 procent af befolkningen ufrivillig barnløshed, og cirka 11 procent af danske børn bliver i dag født efter fertilitetsbehandling.

Samtidig er fertilitetsbehandling er en relativt ny disciplin, hvor mange aspekter af såvel årsager som behandling fortsat er uafklarede. Trods stadigt forbedrede behandlingsmetoder lykkes drømmen ikke for cirka 15 procent af dem, der søger hjælp til at opnå graviditet.

– Derfor er der behov for mere forskning, så vi bedre kan forstå og forklare årsagerne til infertilitet og finde frem til de behandlingsmetoder, som bedst hjælper ufrivilligt barnløse med at opnå deres drøm om et barn. Og vores ambition er, at Horsens og Skive skal være med forrest i feltet på den internationale bane, når det handler om at udvikle ny viden og nye metoder til at afhjælpe fertilitetsproblemer, siger klinisk lektor Kirstine Kirkegaard fra fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens.

Den nye universitetsklinik får det formelle navn University Clinic for Fertility og begynder officielt 1. juli 2024. Klinikken er Regionshospitalet Horsens’ første universitetsklinik, mens Hospitalsenhed Midt med udnævnelsen får sin fjerde universitetsklinik.