Rekordlav ansøgning til professionsuddannelser skaber bekymring i Horsens

6. juli 2024
Rekordlav ansøgning til professionsuddannelser skaber bekymring i Horsens
Horsens Campus

Deadline for ansøgninger til videregående uddannelser gennem kvote 1 sluttede den 5. juli, og endnu en gang viser tallene, at professionsuddannelserne i Region Midtjylland, inklusive Horsens, har modtaget færre førsteprioritetsansøgninger. Ifølge Harald Mikkelsen, rektor ved VIA University College, er en reform af disse uddannelser akut nødvendig.

“Samfundet har brug for langt flere ansøgere for at matche arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden,” udtaler Harald Mikkelsen. “Vi står over for en stor udfordring, hvor søgningen til de store velfærdsuddannelser er faldet med 33 procent fra 2016 til 2023.”

Sundhedsuddannelserne går frem, men pædagoguddannelsen halter

Trods en samlet tilbagegang i ansøgertallet på tværs af VIAs 40 professionsuddannelser, er der lyspunkter. Sundhedsuddannelserne har oplevet en stigning på cirka fire procent, og sygeplejerskeuddannelsen alene har set en stigning på hele ti procent. Dette er en kærkommen udvikling, da sundhedssektoren har hårdt brug for flere sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale.

“Pædagoguddannelsen er desværre fortsat under pres,” siger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for pædagoguddannelserne hos VIA University College. “Søgningen er faldet ni procent samlet set, og der er behov for en reform, der gør det mere attraktivt at vælge denne vigtige uddannelse.”

Fremgang i Horsens: Bandagistuddannelse og sygeplejerskeuddannelse trækker ansøgere

Horsens har dog haft succes med at tiltrække ansøgere til flere af sine erhvervsrettede uddannelser. Den nye bandagistuddannelse, som er den eneste af sin slags i Danmark, har tiltrukket 14 førsteprioritetsansøgere, hvilket Helle Kruuse-Andersen, uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne hos VIA, betegner som en stor succes.

“Bandagistuddannelsen har fået en rigtig god start med stor interesse fra ansøgerne,” udtaler Helle Kruuse-Andersen. “De studerende vil få kompetencer til at designe og producere tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe patienter med diabetes og benamputationer.”

Reform skal sikre kvalitet og relevans

VIA University College understreger behovet for en omfattende reform, der kan løfte kvaliteten og gøre professionsuddannelserne mere attraktive. Harald Mikkelsen peger på, at flere undervisningstimer, mere praksisrettet undervisning og bedre praktikforløb er nødvendige elementer i en sådan reform.

“Vi skal sikre, at de studerende får den rette vejledning og feedback, og at underviserne får den nødvendige kompetenceudvikling,” forklarer Harald Mikkelsen. “Desuden er det afgørende at styrke videreuddannelsesmulighederne og skabe nye karriereveje for professionsuddannede.”

Med en faldende ansøgningstrend på tværs af regionen og en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, er det klart, at en reform er nødvendig. Politikere og uddannelsesinstitutioner skal arbejde sammen for at sikre fremtidens velfærdssamfund og uddannelseskvalitet.

Læs mere om ansøgningstallene og VIAs fremtidige planer på Horsensidag.dk.