Stærkt 2023 for Multicheck A/S

15. maj 2024
Stærkt 2023 for Multicheck A/S

2023 blev et godt år for Multicheck, som trods store investeringer landede et forventet, pænt overskud. Der er nu skabt de optimale rammer for yderligere vækst i de kommende år.

Byggeri af nyt domicil. Investeringer i både den danske og den svenske organisation. Og en høj omsætning gennem hele året.

Der var fut under kedlerne hos inspektions- veje- og mærkningsspecialisten Multicheck gennem hele 2023, som først og fremmest blev et meget investeringstungt år. Alene af den årsag er administrerende direktør Lars Kramer yderst tilfreds med, at regnskabet for 2023 viser en bruttofortjeneste på 21,16 mio. kr. mod 16,89 mio. kr. i 2022.

Tilsvarende løftede Multicheck resultatet efter skat til 5,95 mio. kr. mod 3,18 mio. kr. året før.

”Årsresultatet understreger, at 2023 blev et rigtig godt år for Multicheck med vækst inden for alle vores forretningsområder. Vi lykkedes med at løfte omsætningen og investerede samtidig massivt i fremtiden i henhold til vores vækststrategi,” siger Lars Kramer.

Nyt domicil og plads til yderligere vækst

Den altoverskyggende investering i 2023 var etableringen af et nyt domicil på 2.200 m2 i Business Park Bygholm i det vestlige Horsens.

Her har Multicheck fået opført moderne, tidssvarende lokaler med blandt andet lager i fuld højde, et brandsikret og ATEX-klassificeret rum til håndtering af forbrugsvarer, mødelokaler og ikke mindst masser af plads til såvel salg og administration som serviceafdelingen.

Ud over de 2.220 m2 til Multicheck selv er der opført tilstødende kontorlokaler på i alt 2.000 m2, som er lejet ud. Grunden er i alt på 13.500 m2.

I tilgift hertil har Multicheck desuden købt en nabogrund i Bygholm.

”Vi regner med yderligere vækst de kommende år, og den vækst skal vi kunne håndtere som organisation. Derfor tænker vi langsigtet og har allerede nu sørget for, at vi har mulighed for at udvide yderligere på sigt,” siger Lars Kramer.

Appetit på mere

Også på medarbejdersiden bød 2023 på tilgang, og den tendens er fortsat ind i 2024.

Senest opkøbte Multicheck en del af FH Automations serviceafdeling og ansatte i den forbindelse otte nye medarbejdere den 1. maj, herunder en ny salgschef. Dermed beskæftiger Multicheck i alt 42 medarbejdere på tværs af Danmark, Sverige og Norge – heraf alene 30 i Danmark.

Lars Kramer forventer yderligere ansættelser i de kommende år.

”Vi har appetit på mere og ser et stort potentiale i alle vores forretningsområder. Og for at kunne realisere det potentiale får vi brug for endnu flere dygtige medarbejdere. Det er også grunden til, at vi har investeret mange penge i vores nye domicil,” siger Lars Kramer og tilføjer:

”Når det er sagt, er det vigtigt for os at vokse på en sund og kontrolleret måde, så både forretning og organisation kan følge med. Vi skal kunne vækste uden at gå på kompromis med de værdier, der har skabt det stærke fundament, vi nu står på,” slutter Lars Kramer.