Støtte til AI-projekter i Horsens: Fremtidens kompetencer i fokus

30. maj 2024
Støtte til AI-projekter i Horsens: Fremtidens kompetencer i fokus
Mens Leanmark Horsens vil undersøge, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen, vil Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier bruge EuroSkills 2025 i Herning til at inspirere flere unge til at vælge en faglært karriere. Foto: Learnmark Horsens/Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier.

Region Midtjylland investerer 19,9 millioner kroner i ungdomsuddannelser for at forberede eleverne på fremtidens arbejdsmarked, især med fokus på teknologisk udvikling og kunstig intelligens (AI). Pengene fordeles på 15 projekter, som spænder fra fremme af teknologiske færdigheder til øget elevtrivsel og flere faglærte. Heraf får flere projekter i Horsens økonomisk støtte.

Learnmark Horsens modtager støtte fra uddannelsespuljens temapulje til projektet “AI – Didaktik, sprog og kompetencer til fremtiden”. Dette projekt, med en samlet projektsum på 9,735 millioner kroner og en støtte på 5,052 millioner kroner fra Region Midtjylland, sigter mod at vise, hvordan erhvervsskoler kan tilpasse sig den stigende betydning af AI. Gennem undersøgelser og udvikling skal der skabes tre AI-didaktiske modeller og en AI-kompetencemodel. Disse modeller skal demonstrere, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen til at differentiere, fremme læring og sikre, at eleverne opnår relevante AI-kompetencer, især inden for sprogfagene i det erhvervsgymnasiale område.

Derudover modtager projektet “Feedback i en AI-tid” i Horsens støtte fra uddannelsespuljens åbne pulje. Med en samlet projektsum på 1,536 millioner kroner og en støtte på 0,457 millioner kroner fra Region Midtjylland, undersøger dette projekt, hvordan AI kan forbedre feedback-processer i undervisningen, hvilket hjælper med at tilpasse undervisningsmetoderne til den stigende betydning af AI.

Et andet stort projekt, EuroSkills 2025 i Herning, får seks millioner kroner i støtte. Dette europamesterskab for unge faglærte skal inspirere flere til at vælge faglærte karrierer og fremhæve erhvervsuddannelsernes bidrag til grøn omstilling og vækst.

Uddannelsespuljen er opdelt i en temapulje og en åben pulje, hvoraf størstedelen af midlerne går til større, målrettede projekter med varig effekt. Regionsrådsformand Anders Kühnau fremhæver vigtigheden af disse store projekter, der kan have en betydelig indflydelse på uddannelseslandskabet. Projektbanken tilbyder yderligere information om de projekter, der har modtaget støtte siden 2018.