Unge voksne ramt af massiv ensomhed: Ny undersøgelse afslører alarmerende tal

18. juni 2024
Unge voksne ramt af massiv ensomhed: Ny undersøgelse afslører alarmerende tal
Foto: Mary Fonden

En ny omfattende undersøgelse fra Mary Fonden kaster lys over en stigende og bekymrende tendens: Ensomhed blandt unge voksne er på vej op med lynets hast! For mange unge er ensomhed en vedvarende kamp, uanset om de er alene eller sammen med andre.

Alarmerende stigning i ensomhed

Ensomhed blandt unge voksne har nået nye højder, viser den seneste undersøgelse fra Mary Fonden. Ifølge rapporten, som er udarbejdet af Epinion, er antallet af unge mellem 16 og 24 år, der føler sig svært ensomme, tredoblet siden 2013. Dengang følte 5,6 % sig ensomme, mens det tal nu er hele 17 %. Og værre endnu: Mere end hver femte unge voksen mellem 25 og 34 år føler sig svært ensomme.

“Tal for ensomhed har gennem en årrække indikeret, at ensomheden stiger, men der har også været en række forbehold, fordi undersøgelserne har været få, og corona-nedlukningen skabte en særlig situation. Derfor havde vi et behov for at udarbejde en stor repræsentativ ensomhedsundersøgelse, der kunne følge op på tidligere undersøgelser, og for mig tydeliggør de her resultater, at den negative udvikling desværre er både reel og hurtigt voksende,” siger direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

Unge mest ensomme – en overset problematik

En af de mest opsigtsvækkende fund i undersøgelsen er, at unge er langt mere ensomme end mange tror. Faktisk viser undersøgelsen, at et flertal af danskerne fejlagtigt betragter unge som de mindst ensomme.

“Ensomhed kan sagtens føles på trods af, at man er i selskab med andre mennesker. Man er ensom, når man føler manglende omsorg fra folk, man holder af,” udtaler en 21-årig kvinde, der deltog i undersøgelsen.

Overgange og skift påvirker unges ensomhed

Undersøgelsen fremhæver, at skift og overgange i livet ofte er udløsende faktorer for ensomhed blandt unge. Mere end halvdelen af de unge mellem 16 og 19 år peger på skole- eller uddannelsesskift som medvirkende til deres følelse af ensomhed.

“Ungdomsårene er fulde af skift og overgange, der kan medføre tab af sociale kontakter og savn. Det er én af forklaringerne på, at ensomhed i særlig grad optræder i ungdomsårene, men tallene viser også, at ensomheden ikke blot forsvinder, fordi vi bliver ældre. Ensomhedsfølelsen kan være selvforstærkende og meget svær at ryste af sig. Vi skal blive bedre til at støtte unge i de skift og overgange, som ungdomsårene uundgåeligt indebærer, og tilbyde den nødvendige støtte til at navigere gennem disse perioder,” forklarer Helle Østergaard.

Forskellige oplevelser af ensomhed blandt mænd og kvinder

Mary Fondens undersøgelse viser også, at mænd og kvinder oplever ensomhed forskelligt. Hver tiende mand rapporterer en generel følelse af tomhed, mens kvinder ofte føler ensomhed uafhængigt af, om de er alene eller sammen med andre.

Nøgletal fra undersøgelsen

  • 12 % af danskerne føler sig svært ensomme.
  • 17 % af de 16-24-årige føler sig svært ensomme.
  • 22 % af de 25-34-årige føler sig svært ensomme.
  • 6 % af de 55-64-årige føler sig svært ensomme.
  • 73 % af de 16-19-årige oplever ensomhed, uanset om de er alene eller sammen med andre.
  • 55 % af de 16-19-årige angiver, at skole- og uddannelsesskift har været medvirkende til deres følelse af ensomhed.

En ny metode til at måle ensomhed

Undersøgelsen anvender både den kendte T-ILS model og De Jong Gierveld ensomhedsskalaen, som skelner mellem emotionel og social ensomhed. Denne nye tilgang giver et mere nuanceret billede af ensomhedens kompleksitet blandt danskerne.

Det er klart, at vi står over for en voksende udfordring, og det kræver handling. Læs hele rapporten fra Mary Fonden her.

Denne artikel kaster lys over en skjult epidemi blandt unge voksne og understreger behovet for øget opmærksomhed og støtte. Lad os tage dette alvorligt og arbejde for at skabe et samfund, hvor ingen føler sig efterladt i ensomhed.